170213 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning

170213 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning