170213 Styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen

170213 Styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen