2017-05-16 – Avstämningsdag för sammanläggning av aktier samt omräkning av teckningsoptioner