A1M
köp
sälj
senast

Intervju med Bo Åkerström

toppbilder_a1m_2015h

Bo Åkerström har studerat A1M i 40 år

A1M har mer eller mindre utgjort ett livsverk för professor Bo Åkerström,  Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet.

Vad väckte ditt intresse för A1M från första början?
Jag blev tilldelad A1M som ett doktorandprojekt av min handledare, Ingemar Berggård, när jag började 1974. Han hade upptäckt en handfull nya proteiner genom att systematiskt undersöka mänsklig urin. ”Ta reda på allt du kan om detta”, sa han.

Vi upptäckte snabbt att A1M skiljde sig från andra proteiner genom sin kulör – det var kraftigt gulbrunfärgat, vilket är ovanligt. Eftersom det finns i hela kroppen och tillverkas med hög hastighet drog jag slutsatsen att det måste ha en mycket viktig grundläggande biologisk funktion.

Sedan tog det ändå 30 års tålamodsprövande arbete att komma fram till vad det uträttar i kroppen …

Finns det anledning att tro att det finns fler proteiner som är besläktade med A1M vad avser funktion och/eller struktur?
Ja, det finns en grupp på 3-4 proteiner hos människor som ser ungefär likadana ut och som skulle kunna ha liknande funktion. Vi planerar att titta lite närmare på dessa A1M-släktingar i nya forskningprojekt.

Vilka frågor kring A1M:s funktion känns mest angelägna att utforska just nu?
Vi vill veta exakt hur infångningen av de fria radikalerna går till. Då kan vi kanske förbättra mekanismerna eller bygga in dom i konstgjorda molekyler som är billigare att tillverka. Vi vet sedan tidigare att kroppen tillverkar A1M på ett unikt sätt som tycks lite omständligt. Vi vill ta reda på anledningen till detta och utnyttja det för läkemedelstillverkningen. Vi vill också prova A1M:s effekter på flera sjukdomar.

Bo Åkerström
Professor vid Avdelningen för klinisk och experimentell infektionsmedicin, Lunds universitet

Litteratur

Åkerström & Gram:
A1M, an extravascular tissue cleaning and housekeeping protein (Free Radical Biology and Medicine 2014)

© Copyright - A1M