A1M
köp
sälj
senast

Intervju med Lena Wester Rosenlöf

toppbilder_a1m_2015j

Lena Wester Rosenlöf tar fram rekombinant A1M för terapeutisk användning

Lena Wester Rosenlöf, laboratoriechef, är ansvarig för det som kallas chemistry manufacturing and control (CMC) på A1M Pharma AB. Verksamhetens mål är att utveckla en rekombinant A1M-molekyl för terapeutisk användning.

Berätta om ditt pågående utvecklingsarbete
Vi har utvecklat en process för att framställa A1M i storleksordningen gram-mängder. Här har vi identifierat vilka förutsättningar som är kritiska för att lyckas. Först och främst måste vi vara helt säkra på att det A1M-protein som framställs på konstgjord väg har samma egenskaper som det kroppsegna proteinet. Sedan måste vi se till att det är stabilt när vi framställer de fysiologiska beredningar som ska användas vid kliniska försök. För att genomföra detta utvecklar vi känsliga analysmetoder som gör det möjligt att mäta både funktion och kemiska egenskaper hos A1M. Med hjälp av dessa studerar och jämför vi egenskaperna hos det kroppsegna proteinet och våra beredningar av rekombinant A1M.

Hur kommer dessa metoder att användas?
Våra labbprotokoll kommer att ligga till grund för kontraktstillverkarens arbete – de skalar upp produktionsmetoden med hjälp av sin kunskap, sin utrustning och sitt know-how. På så sätt kan de tillverka beredningar av A1M som kan användas för toxicitetsstudier och kliniska försök.

Vad uppskattar du mest med att vara en medlem i forskningsnätverket kring professor Åkerström och professor Hansson?
Det samlade teamet består av medlemmar med en bred expertis. Den sträcker sig från en djup förståelse för A1M-molekylens biokemi till en omfattande klinisk erfarenhet och förståelse för hur havandeskapsförgiftning diagnosticeras och behandlas.

Lena_Wester_Rosenlof_portraitLena Wester Rosenlöf
Laboratoriechef hos A1M Pharma AB

Litteratur

Åkerström & Gram:
A1M, an extravascular tissue cleaning and housekeeping protein (Free Radical Biology and Medicine 2014)

© Copyright - A1M