A1M Pharma anordnade seminarier om kvinnohälsa i Almedalen

Filmer från A1M Pharmas seminarier i Almedalen

A1M Pharma anordnade två uppmärksammade seminarier med temat kvinnohälsa under Almedalsveckans första dag den 29 juni. Medverkande gjorde experter från forskarvärlden, läkemedelsbolag och intresseorganisationer, till exempel Pfizer, Celgene och Cancerfonden.

Seminarierna satte fokus på det faktum att kvinnor och kvinnosjukdomar är åsidosatta vid forskning och finansiering samt möjliga lösningar för att skapa en mer jämställd forskningsapparat med ökat samarbete mellan stat och näringsliv.

Seminarierna dokumenterades på plats och två filmer visas nedan.

Film från seminarie 1: Kvinna – var god dröj – forskning pågår på män

 

Film från seminarie 2: Kvinnliga investerare – receptet för ökad forskning och bättre kvinnohälsa