A1M Pharma medverkar vid ISSHPs internationella konferens om havandeskapsförgiftning i Berlin

A1M Pharma kommer att medverka vid International Society for the Study of Hypertension in Pregnancys (ISSHP) internationella forskningskonferens med fokus på forskning kring havandeskapsförgiftning som genomförs 6–9 september i Berlin, Tyskland. Konferensen samlar ledande forskare från såväl akademiska institutioner som läkemedelsbolag.

Forskare knutna till A1M Pharma kommer att medverka vid flera programpunkter under konferensen. De kommer dels att berätta om statusen för bolagets forskning kring användning av en A1M-baserad substans (den aktiva substansen i ROSGardTM) för behandling av sjukdomen, och dels kommer en djurmodell som saknar uttryckande av A1M-proteinet att presenteras. A1M Pharma är även så kallad brons-sponsor av eventet.

Bland de medverkande läkemedelsbolagen återfinns globala aktörer som Alexion Pharmaceuticals och Roche.