A1M Pharma och NeuroVive Pharmaceutical inleder forskningssamarbete

A1M Pharma AB (publ) och NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) meddelar att de båda företagen har inlett ett forskningssamarbete inom mitokondriell medicin. Samarbetet regleras i ett per 2014-03-21 undertecknat samarbetsavtal.

A1M Pharma och NeuroVive Pharmaceutical inleder forskningssamarbete_PM