A1M Pharma tecknar forskningsavtal

Kemivärlden Biotech 2015-10-30: Lundabolaget A1M Pharma har avtalat om ett forskningssamarbete med Fred Hutchinson Cancer Research Centre, i Seattle, USA, vars forskare inkluderar tre nobelpristagare. Samarbetet ska fördjupa kunskapen kring det kroppsegna proteinet A1Ms (alfa-1-mikroglobulin) verkningsmekanismer på molekylär nivå samt för olika typer av vävnader i kroppen.

 

Läs hela artikeln här