A1M
köp
sälj
senast

Proteinet A1M

Paralax_1600_600

A1M – ett protein utöver det vanliga

A1M är ett kroppseget protein med unika egenskaper. Det kan beskrivas som ett slags cirkulerande sopkärl som fångar upp och oskadliggör giftiga ämnen från cellernas ämnesomsättning. A1M kan användas som läkemedel för att behandla tillstånd där till exempel syrebrist och inflammation skadar kroppens egna vävnader.

A1M är ett naturligt, kroppseget protein som har många olika funktioner i kroppen. Det kan beskrivas som

    • ett skydd mot fritt hemoglobin
    • en antioxidant
    • en radikalhämmare
    • en vävnadsreparatör

A1M har stor terapeutisk potential

A1M har stark potential inom ett flertal olika terapeutiska och diagnostiska användningsområden. Prekliniska försök tyder på att A1M kan förebygga och lindra vissa av de skador som orsakas av syrebrist, oxidativ stress och inflammatoriska tillstånd.

Under utveckling: behandlingar mot havandeskapsförgiftning och njurskador

Två forskargrupper vid Lunds universitet, ledda av Bo Åkerström respektive Stefan Hansson, utforskar gemensamt två terapiområden:

Havandeskapsförgiftning
Ett läkemedel för intravenös behandling är under utveckling och kliniska studier har genomförts på djurmodeller.

Njurskador
Studier pågår för att kartlägga A1Ms behandlingseffekter vid olika typer av njurskador och njursjukdomar.

A1M, alfa-1-mikroglobulin.

© Copyright - A1M