Årsredovisning för 2015 publicerad samt dokument inför årsstämman 2016

A1M Pharma har idag publicerat årsredovisning och revisionsberättelse för 2015.

A1M Pharma har även publicerat ett fullmaktsformulär till årsstämman 2016 samt fullständiga beslutsunderlag inför årsstämman. Du kan ladda ned dokumenten nedan.

För ytterligare information hänvisas till

Tomas Eriksson,
Vd, A1M Pharma AB (publ)
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30