A1M
köp
sälj
senast

Biokemi

toppbilder_a1m_2015o

Flera biokemiska mekanismer bakom A1M:s funktion

Som kroppsegen antioxidant är A1M något av en ”schweizisk fällkniv” genom att den på flera olika sätt kan motverka skadeverkningarna av oxidativ stress. För att åstadkomma antioxidationsskyddet använder sig A1M av en eller flera av följande mekanismer.

1. Reduktion av atomer, joner och molekyler

A1M agerar som ett enzymatiskt reduktas gentemot en mängd olika målmolekyler (substrat) – både organiska och oorganiska. Genom denna mekanism kan A1M desarmera giftiga oxidanter och radikaler genom att tillföra dem elektroner de annars skulle stjäla från kroppens celler, vävnader och molekyler. Det innebär också att A1M kan reparera molekyler som har förstörts genom oxidation genom att tillföra elektroner till dessa.

2. Infångning av radikaler

A1M kan reagera med små organiska radikaler så att dessa fångas in i A1M-molekylen och sitter fast i starka kovalenta bindningar (trapping på engelska). Radikalerna, som i fri form annars orsakar oxidativ stress, blir på så sätt desarmerade, eller avgiftade. Exempel på sådana molekyler som kan fångas upp av A1M är den starkt oxidativa järninnehållande hem-molekylen som finns i stora mängder i blodet. Ett annat exempel är kynurenin, en giftig nedbrytningsprodukt av aminosyran tryptofan.

Not: A1M har specifika anti-hemoglobinegenskaper. När det binder till hemgruppen och reagerar med hemoglobinet skapas en avkortad form av A1M som kan bryta ned hem ännu effektivare.

3. Uppreglering av genexpression

Tillverkningen av A1M ökar då celler och vävnader utsätts för hemoglobin, hem och fria radikaler. Detta är bland annat påvisat i lever- och blodceller, i hud och moderkakor. Experimentella data tyder på att kroppens organ sannolikt är föremål för ett dubbelt skydd – dels från cirkulerande A1M-molekyler som syntetiserats i levern, dels lokalt producerade A1M-molekyler.

Not: Uppreglering av A1M-expressionen har påvisats vid preeklampsi – i detta fall inducerad av hemoglobin och fria radikaler.

Litteratur

Åkerström & Gram:
A1M, an extravascular tissue cleaning and housekeeping protein (Free Radical Biology and Medicine 2014)

© Copyright - A1M