Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31

Forskningsresultat stärker arbetet med utveckling och kommersialisering av ny diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning.

A1M Pharma Bokslutskommuniké 2013

För ytterligare information hänvisas till:

Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30