A1M
köp
sälj
senast

Diagnostik

IMG_1570b

Att diagnostisera preeklampsi

Forskare med anknytning till A1M Pharma har utvecklat ett nytt diagnostiskt test för preeklampsi där fritt fetalt hemoglobin, HbF, utgör biomarkören. Idag används testet för laboratorieforskning men visionen är att utveckla ett kliniskt diagnosverktyg.

Eftersom preeklampsi är en potentiellt livsfarligt tillstånd som drabbar miljoner gravida kvinnor varje år finns det ett stort behov en pålitlig diagnosmetod. Detta inte bara för att konstatera om en kvinna lider av preeklampsi, utan även för att ge en indikation av hur allvarligt patientens tillstånd är samt för att förutse risken för att drabbas.

Dagens trubbiga diagnosverktyg

Idag diagnostiserar läkarna preeklampsi genom att dels mäta blodtrycket, dels påvisa proteinuri (äggvita i urinen). I många fall kan detta endast göras efter det att patienten utvecklat svåra symtom. Metoden ger dessvärre ganska opålitlig information, och detta av två skäl. För det första kan det kliniska tillståndet ändras mycket snabbt. För det andra finns det inget klart samband mellan å ena sidan blodtryck och proteinuri, å andra sidan tillståndets svårighetsgrad. Andra brister är att det inte går att identifiera högriskpatienter samt att diagnosen ofta inte är hundraprocentigt säker eftersom andra sjukdomar kan ge upphov till dessa två symptom.

Genom åren har ett antal alternativa metoder föreslagits. Ett tillvägagångssätt är att mäta enskilda biomarkörer, till exempel proteiner från moderkakan. Ett annat tillvägagångssätt är att avläsa ett antal diagnosfaktorer, vilket ger en diagnostisk profil.

Fetalt hemoglobin – den bästa biomarkören?

A1M Pharma har utvecklat en metod baserad på mätning av plasmakoncentrationen av fritt fetalt hemoglobin, HbF. Testet kan utföras på ett enkelt blodprov som tas i början av graviditeten. Forskningsresultaten har hittills varit mycket lovande, och testet utgör en kandidat för två kliniska tillämpningar: (1) en biomarkör för preeklampsi samt (2) en prognostisk markör som ger information om risken att utveckla preeklampsi under graviditeten.

    • Biomarkör för preeklampsi
      Studier har visat att kvinnor med preeklampsi har åtta gånger högre koncentration av HbF i blodet vid slutet av graviditeten. Mätning av HbF under tidig graviditet kan även komma att utgöra ett användbart screening-verktyg för att att förutse vilka kvinnor som har en förhöjd risk att utveckla sjukdomen.
    • Tidig diagnos under graviditet
      En gravid kvinna som visar tidiga tecken på ökad koncentration av HbF i blodet kan kategoriseras som en patient som behöver speciell observation. Om koncentrationen av HbF fortsätter ligga högt kommer hon att övervakas noga och få speciell omvårdnad.
Fetalt hemoglobin

Hemoglobin är det syretransporterande proteinet hos ryggradsdjur och återfinns framför allt i de röda blodkropparna. Den normala formen hos vuxna, HbA, består av fyra sub-enheter: två alfa-kedjor samt två beta-kedjor. I blodet hos ett foster finns en speciell form, HbF, som består av två alfa-kedjor samt två gamma-kedjor. Eftersom HbF har högre affinitet (ung. ”dragningskraft”) till syre kommer fostrets blod att ”dra till sig” syre från mammans blod.

© Copyright - A1M