Dokument inför extra bolagsstämma 2016-05-03

A1M Pharma har publicerat ett fullmaktsformulär samt fullständiga beslutsunderlag till den extra bolagsstämman 2016-05-03. Dessutom publicerades en redogörelse från styrelsen enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551).

Du kan ladda ned dokumenten nedan.

För ytterligare information hänvisas till:
Tomas Eriksson,
Vd, A1M Pharma AB (publ)
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30