Företagspresentation aktiedagen 2015

Under aktiedagen i Lund 2015 höll A1M Pharmas VD Tomas Eriksson en presentation som ger en sammanfattning av företagets verksamhet, historia och framtid.

Presentationen