Har erhållit besked om godkännande av patent i Ryssland

A1M Pharma har erhållit besked om godkännande av bolagets patentansökan med titeln ”Diagnosis and treatment of preeclampsia” från det Eurasiska patentverket som omfattar Ryssland samt de närliggande länderna Turkmenistan, Vitryssland, Tadzjikistan, Kazakstan, Azerbajdzjan, Kirgizistan, Moldavien och Armenien. Besked om godkännande innebär att det Eurasiska patentverket kommer att godkänna A1M Pharmas patentansökan. Patentet löper till och med 2031.

 

– Vi kan nu meddela att A1M Pharma erhållit ytterligare ett besked avseende utökningen av vår befintliga patentportfölj. Besked om godkännande av patent avseende diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning har erhållits av det Eurasiska patentverket, innebärande att bolaget kommer att erhålla patentskydd i Ryssland samt de närliggande länderna Turkmenistan, Vitryssland, Tadzjikistan, Kazakstan, Azerbajdzjan, Kirgizistan, Moldavien och Armenien. Detta är givetvis mycket glädjande och en tillgång som stärker A1M Pharma som bolag, säger Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma.

 

Sammanfattning av A1M Pharmas patentportfölj

A1M Pharma innehar tre internationella patentfamiljer, däribland godkända patent inom EU och i USA för behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning. Bolaget driver patentarbetet utifrån en internt fastställd patentstrategi som omfattar alla för bolaget viktiga teknologier och marknader. Nedan följer en sammanställning av A1M Pharmas patentskydd:

 

Region/Land Patent avseende medicinsk användning av A1M Patent diagnostik* Patent diagnostik & behandling* Antal drabbade per år*
Japan Ja Ja 28 000
Australien Ja Ja Ja 12 400
Europa Ja 191 300
Ryssland** Ja 270 000
Mexiko Ja Ja 121 200
Nya Zeeland Ja Ja 2 000
Kina Ja 400 000
Sydafrika Ja Ja 100 900
Sydkorea Ja 8 200
USA Ja 150 200
Summa         1 284 200

 

* Gäller havandeskapsförgiftning.

** Inkluderar även de närliggande länderna Turkmenistan, Vitryssland, Tadzjikistan, Kazakstan, Azerbajdzjan, Kirgizistan, Moldavien och Armenien.

 

Ovanstående gäller godkännande eller besked om godkännande av patenten ”Medical use of A1M”, ”HBF and A1M as early stage markers for Preeclampsia” (Patent diagnostik) samt ”Diagnosis and treatment of preeclampsia” (Patent diagnostik & behandling). Särläkemedelsstatus i Europa (EU) erhölls i maj 2014 vilket ger marknadsexklusivitet i tio år från och med datum för marknadstillstånd även om patentet gått ut. A1M Pharma överväger möjligheterna för att söka särläkemedelsstatus i USA, och har dessutom patentansökningar under behandling på de flesta större marknaderna i världen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Eriksson, VD
Telefon: 046-286 50 30
E-post: te@a1m.se