A1M
köp
sälj
senast

A1M:s egenskaper

toppbilder_a1m_2015n

A1M:s egenskaper

Enkelt beskrivet är A1M ett sopkärl som fångar upp och oskadliggör giftiga ämnen, bl.a. sådana som läcker ut ur trasiga celler och orsakar inflammation och skador på omgivande vävnader.

A1M är en del av det kroppsegna skyddet av vävnaderna mot små, kraftigt reaktiva molekyler – så kallade fria radikaler – som bildas när celler går sönder. Det är ett litet protein som huvudsakligen produceras i levern, utsöndras till blodet och snabbt transporteras ut till alla vävnader. Därifrån förs det via blodet och lymfan till njurarna och bryts ner. Kroppens alla organ sköljs hela tiden med nytt A1M och omsättningshastigheten är bara några minuter.

[Klicka på bilden för förstoring.]

a1m_infografik_sv

Proteinet verkar på tre sätt:

  • det binder och transporterar bort radikaler och heme
  • det reparerar oxidationsskador och stimulerar läkningsprocesser
  • det skyddar mitokondrierna – cellernas inbyggda kraftverk

Kroppen känner också av när denna sorts skador uppstår och snabbar då på produktionen av A1M. Forskargrupperna i Lund har funnit att A1M har särskilt skyddande effekter mot syrgastransportören hemoglobin – en starkt oxidativ molekyl som normalt hålls instängd i röda blodkroppar men är fritt förekommande vid t.ex. blödningar och vissa sjukdomar.

© Copyright - A1M