Internetmedicin.se publicerar PM om preeklampsi

Webbplatsen Internetmedicin.se, som vänder sig till läkare och sjuksköterskor, publicerade nyligen PM om utredning respektive behandling av preeklampsi.

Texterna är skrivna av Stefan Hansson, överläkare på prenatalavdelningen vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö och professor i obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet där han leder en forskargrupp som samarbetar med A1M Pharma. Stefan Hansson var även ordförande för den expertgrupp inom Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi som i januari 2014 gav ut nationella riktlinjer för preeklampsivård. Det är detta dokument som ligger till grund för texterna på Internetmedicin.se (samt även för de på 1177).

— Preeklampsi är en så pass vanlig graviditetskomplikation att det är viktigt att alla kvinnor som drabbas får bästa möjliga vård, säger Stefan Hansson. Det är samtidigt viktigt att kvinnorna själva känner till vilka symptom man skall vara observant på, när man bör söka vård och hur man skall följas upp efter graviditeten.

Internetmedicin.se är Sveriges främsta oberoende webbplats för medicinsk kunskapsöverföring till läkare och sjuksköterskor; sajten har över en miljon besök i månaden. Idag finns här mer än 800 behandlingsöversikter avsedda att användas i den kliniska vardagen. Varje sådant dokument är skrivet av en ämnesspecialist och sedan granskat av en oberoende kollega. 

Fotnot: Notera att informationen på internetmedicin.se riktar sig till läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.