Intervju med A1M Pharmas utvecklingschef

A1M Pharmas nyrekryterade utvecklingschef vill bredda projektportföljen

I augusti rekryterade A1M Pharma Eddie Thordarson, med över 15 års erfarenhet från snabbväxande bioteknikbolag, till tjänsten som bolagets utvecklingschef. Thordarson ser positivt på framtiden för bolagets existerande projekt och lockas även av möjligheterna att bredda bolagets projektportfölj.

Läs hela intervjun med utvecklingschefen Eddie Thordarson via nedanstående länk:

http://www.investerarbrevet.se/pages/1086