Kallelse till årsstämma i A1M Pharma AB (publ)

Aktieägarna i A1M Pharma AB (publ), 556755-3226, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 mars 2014 kl. 10.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.

A1M Pharma – PM – Kallelse till årsstämma

För ytterligare information hänvisas till:

Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30