Kallelse till årsstämma i A1M Pharma AB

Aktieägarna i A1M Pharma AB (publ), 556755-3226, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2013 kl. 10.00 i Tellus, Hus 301 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund – se nedanstående länk.

A1M Pressmeddelande 2013-04-18