Kallelse till extra bolagsstämma i A1M Pharma AB (publ)

Aktieägarna i A1M Pharma AB (publ), 556755-3226, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30
april 2014 kl. 10.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.

Kallelse extra bolagsstämma

För ytterligare information hänvisas till

Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB

E-post: te@a1m.se

Telefon: 046-286 50 30