Kommuniké från årsstämma (Pressmeddelande 2013-05-23)

Den 22 maj 2013 hölls årsstämma i A1M Pharma AB (publ). Kommunikén (länk nedan) innehåller en sammanfattning av de beslut som fattades gällande

  • fastställande samt resultatdisposition
  • ansvarsfrihet
  • arvoden
  • styrelse
  • riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Alla beslut fattades enhälligt.

Pressmeddelande 2013-05-23: Kommuniké från årsstämma