Kommuniké från årsstämma

A1M Pharma – PM – Kommuniké årsstämma

För ytterligare information hänvisas till

Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30