Martin Austin utsedd till Business Development Director i A1M Pharma

A1M Pharma har förstärkt sin ledningsgrupp genom att kontraktera Martin Austin, med 35 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin med fokus på finansiering, strategi och affärsutveckling, som Business Development Director. Martin Austin är styrelseledamot i bolaget sedan mars 2015 och tillträder sin nya position omedelbart.

Nyheten som PDF

A1M Pharma håller en hög takt i sina utvecklingsprojekt med fokus på diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning samt behandling av akuta njurskador. Genom att rekrytera Martin Austin, en internationell expert inom finansiering, strategi och affärsutveckling inom branscherna läkemedel, bioteknik och medicinteknik, som Business Development Director erhålls värdefull kompetens och ett omfattande kontaktnät som kommer att främja verksamheten i takt med att bolaget utvecklas från preklinisk till klinisk fas.

Martin Austin har en mycket gedigen bakgrund med seniora positioner inom läkemedelsindustrin, bland annat som affärsutvecklingsansvarig för läkemedelsdivisionen hos Roche. Han är även styrelseledamot i flera tillväxtbolag, rådgivare till ett antal styrelser och investeringsfonder samt kursledare vid Centre for Executive Leadership for the Pharmaceutical Industry i Bryssel. Totalt har han agerat rådgivare åt mer än 100 bolag. Dessutom har han skrivit två böcker om affärsutveckling inom bioteknik- och läkemedelsindustrin.

– Martin Austins omfattande kunskap inom affärsutveckling och breda kontaktnät inom den globala läkemedelsindustrin har varit en tillgång för A1M Pharma sedan han tillträdde som styrelseledamot i mars 2015. Jag ser därför mycket positivt på att han nu tar en mer aktiv roll i bolaget som Business Development Director vilket stärker vårt fokus på affärsutveckling och partnerskap, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.

– A1M Pharma har en unik metod för behandling av själva orsaken till allvarliga skador på njurarna, inklusive havandeskapsförgiftning som är en indikation med ett omfattande globalt medicinskt behov. Bolaget är dessutom inne i en viktig utvecklingsfas där min kunskap inom affärsutveckling kan bidra till att utnyttja bolagets lovande medicinska och finansiella potential, säger Martin Austin, tillträdande Business Development Director.

A1M Pharma har under augusti och september tillsatt tre positioner på ledningsnivå. Bolagets ledningsgrupp består efter dessa rekryteringar av följande personer: Tomas Eriksson (vd), Eddie Thordarson (utvecklingschef), Rolf Gustafsson (Director Medical Affairs), Martin Austin (Business Development Director).

Om havandeskapsförgiftning och akut njurskada
A1M Pharma utvecklar diagnostik och behandling för havandeskapsförgiftning, ett sjukdomstillstånd som drabbar omkring 10 miljoner blivande mödrar i världen varje år, varav cirka 5 000 i Sverige. Sjukdomen kan idag inte upptäckas under tidig graviditet, är svårdiagnosticerad senare under graviditeten, och det saknas en effektiv behandling för sjukdomstillståndet. Bolaget bedriver även ett prekliniskt samarbete med professor Faikah Güler vid Hannover Medical School i Tyskland avseende behandling av akuta njurskador, en indikation med ett omfattande medicinskt behov som bland annat uppkommer i samband med större kirurgiska ingrepp vid akuta sjukdomstillstånd och transplantationer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Eriksson, vd i A1M Pharma AB
E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30