Nyhetsbrev oktober 2015

Allt starkare vetenskapligt stöd för våra utvecklingsprojekt

I september och början av oktober har ett flertal vetenskapliga artiklar och avhandlingar kopplade till A1M Pharma publicerats som ger ett ökat stöd för möjligheten att använda A1M som utgångspunkt för behandling av sjukdomstillstånd där oxidativ stress är en viktig faktor.

Det är glädjande att se att våra forskare ligger i framkant, och allt mer talar för att vi är inne på helt rätt spår i våra utvecklingsprojekt. A1Ms breda verkningsmekanism i kroppen bådar dessutom gott för framtida möjligheter att bredda portföljen.

Vi har varit inne i en intensiv period och ser med spänning på en minst lika intensiv fortsättning. Det är glädjande att vi fått in ny kompetens i bolaget och för att ni som aktieägare ska lära känna dessa personer kan vi i detta nyhetsbrev presentera en intervju med Martin Austin, ny Business Development Director, samt en intervju med Rolf Gunnarsson, ny Director Medical Affairs.

Med vänlig hälsning,

Tomas Eriksson, vd
te@a1m.se
070-918 38 50

Innehållsförteckning

Kallelse till extra stämma om nytt incitamentsprogram
Vetenskaplig artikel fördjupar förståelsen kring fritt hemoglobin och A1M
Positiva studieresultat publicerade med betydelse för diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning
Två avhandlingar stärker det vetenskapliga stödet för behandling med A1M vid oxidativ stress
A1M Pharma utökar med labblokaler för egen tillverkning av A1M
Nyutsedd Business Development Director med ett brett internationellt kontaktnät
Rolf Gunnarsson om sin roll som Director Medical Affairs

Hela nyhetsbrevet går att läsa genom att klicka på nedan länk:
http://mailservice.lkc.se/x/?S7Y1NPlfZGv4P9fW3NAYAAA45