A1M
köp
sälj
senast

Om företaget

toppbilder_a1m_2015l

Om A1M Pharma

A1M Pharma AB (publ) bildades 2008 av forskare verksamma vid Lunds universitet. Företaget utvecklar och kommersialiserar medicinska tillämpningar baserade på det kroppsegna proteinet A1M. Huvudfokus ligger för närvarande på behandling av havandeskapsförgiftning (preeklampsi) och njurskador.

A1M Pharma AB (publ) utvecklar en läkemedelskandidat baserad på de naturliga funktionerna hos A1M – ett kroppseget protein som har stor betydelse för kroppens försvar mot hemoglobinförgiftning och oxidativ stress.

Företaget bildades av forskare vid Lunds universitet som bolagiserade verksamheten 2008. Idag fokuserar bolaget på utveckling inom behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning (preeklampsi) samt akut njurskada.

A1M Pharmas aktie är sedan år 2013 noterad för handel på AktieTorget.

Milstolpar i utvecklingsarbetet

A1M Pharma har

  • framgångsrikt tagit fram en rekombinant version av A1M för att närmare utvärdera de potentiella behandlingseffekterna
  • utvecklat en kommersiellt tillämpbar tillverkningsprocess som skalats upp från laboratorieskala
  • genomfört omfattande prekliniska studier där lovande resultat har uppnåtts i tre olika djurmodeller för havandeskapsförgiftning och njurskada.
  • genomfört kompletterande studier i en mänsklig placentavävnadsmodell.

Tre internationella patentportföljer

A1M Pharma innehar tre internationella patentportföljer, däribland godkända patent inom EU för behandling och diagnostik av havandeskapsförgiftning. Bolaget driver patentarbetet utifrån en internt fastställd patentstrategi som omfattar alla för bolaget viktiga teknologier och marknader.

Komplett, uppdaterad bolagsinformation finns hos Aktietorget.

© Copyright - A1M