A1M
köp
sälj
senast

Oxidativ stress

toppbilder_a1m_2015j

A1M bekämpar oxidativ stress på flera sätt

Hos alla levande varelser pågår en inre skadegörelse från reaktiva syreföreningar och fria radikaler – aggressiva biprodukter från ämnesomsättningen. A1M har en unik funktion i kroppens försvar mot denna så kallade oxidativa stress.

Människokroppens vävnader, celler och molekyler utsätts för ett ständigt kemiskt ”slitage”, så kallad oxidativ stress. Detta orsakas av sidoreaktioner till de normala, biokemiska livsprocesserna där fria radikaler är inblandade.

Kroppens försvar mot oxidativ stress utgörs delvis av antioxidanter som kan tillföras i kosten i form av vitaminer och andra ämnen, till exempel karotenoider, polyfenoler och selen; detta är som bekant något som hälsobranschen har gjort till ett huvudnummer under det senaste decenniet. De viktigaste antioxidanterna som skyddar oss mot oxidativ stress tillverkas emellertid av kroppen själv. En av dessa är proteinet alfa-1-mikroglobulin (A1M).

A1M har två skyddande funktioner

A1M har visat sig spela en unik roll i kroppens försvar mot oxidativ stress. Enkelt uttryckt har det två funktioner:

  1. Det cirkulerar i blodet och befriar kontinuerligt kroppens vävnader från fria radikaler och oxiderande ämnen, inte minst den organiska molekylen hem (se nedan). Därefter transporteras det till njurarna och bryts ned eller utsöndras. A1M kan alltså liknas vid ett cirkulerande sopkärl som tas om hand i njurarnas avfallsanläggning.
  2. Det återställer vävnadsmolekyler som oxiderats – en reparerande funktion.

Skadliga verkningar av fritt hemoglobin

Kroppens syretransporterande protein, hemoglobin eller Hb, är sammansatt av fyra järninnehållande hem-grupper (en organisk molekyl) och fyra protein-enheter.

Hemoglobinmolekyl. Hem-grupperna är markerade i grönt. (Bild från Wikipedia)

Hemoglobinmolekyl. Hem-grupperna är markerade i grönt. (Bild från Wikipedia)

I normala fall är hemoglobinet säkert ”paketerat” inuti de röda blodkropparna. Fritt hemoglobin, däremot, kan vara skadligt för kroppen eftersom det – när det binder till syre – spontant genererar fria syrgasradikaler som gör att molekylen bryts ner och bildar fritt järn, hem och andra giftiga nedbrytningsprodukter. Dessa kan bl.a. orsaka oxidativ stress och skador på kärl och njurar.

Lundaforskarnas resultat visar att A1M är ett av kroppens viktigaste skydd mot de skadliga effekterna av fritt hemoglobin. Andra exempel är de s.k. scavengerproteinerna haptoglobin och hemopexin som fångar upp fritt hemoglobin och hem.

Litteratur

Åkerström & Gram:
A1M, an extravascular tissue cleaning and housekeeping protein (Free Radical Biology and Medicine 2014)

© Copyright - A1M