Publicering av delårsrapport tidigareläggs

A1M Pharma AB (publ) meddelar härmed att delårsrapport för januari till september 2013 kommer att publiceras imorgon, den 12 november 2013.

För ytterligare information hänvisas till:

Tomas Eriksson, VD i A1M Pharma AB E-post: te@a1m.se
Telefon: 046-286 50 30