Se Finwires intervju med vd Tomas Eriksson

Finwire intervjuade vd Tomas Eriksson den 1 juni 2016 med anledning av den aktuella nyemissionen.