Företagspresentation vid Sedermeradagen 2014

Under Sedermeradagen 2014 höll A1M Pharmas VD Tomas Eriksson en presentation som ger en koncis sammanfattning av företagets verksamhet, historia och framtid.

Video + PPt-bilder