Det första läkemedlet baserat på proteinet A1M

Akuta njurskador och havandeskapsförgiftning drabbar miljontals människor varje år och är sjukdomar som idag saknar botande behandling. Med ROSgard™ skulle man kunna ge kroppen ett extra tillskott av proteinet A1M för att på så sätt behandla dessa sjukdomar.

NYHETER
 
A1M skyddar njurarnaHavandeskapsförgiftning
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se
Preeclampsia foundation
Medlem av Preeclampsia Foundation
Legal disclaimer | © Copyright - A1M