A1M
köp
sälj
senast

Tillämpningar

Paralax_1600_600

Medicinska tillämpningar för A1M inkluderar havandeskapsförgiftning och njurskador

Proteinet A1M utgör en lovande läkemedelskandidat på grund av sin unika förmåga att lindra följderna av oxidativ stress. Baserat på den forskning som hittills genomförts är det sannolikt att A1M kan utgöra ett terapeutiskt eller diagnostiskt verktyg vid flera olika tillstånd och sjukdomar.

Bo Åkerström och Stefan Hanssons forskargrupper vid Lunds universitet, grundare av A1M Pharma, fokuserar idag på två tillämpningsområden:

Litteratur

Åkerström & Gram:
A1M, an extravascular tissue cleaning and housekeeping protein (Free Radical Biology and Medicine 2014)

© Copyright - A1M