A1M
köp
sälj
senast

Njurskador

toppbilder_a1m_2015l

A1M kan skydda och reparera skadad njurvävnad

A1M Pharmas forskning under de senaste fem åren har visat att njurarna tillhör de organ som bäst skyddas av A1M-proteinet. Företaget har därför nyligen satsat på utveckling av behandling av njurskador.

Bo Åkerström och Stefan Hanssons forskargrupper vid Lunds universitet har – parallellt med sina studier av havandeskapsförgiftning – undersökt effekten av oxidativ stress hos odlade njurceller samt njurarna på försöksdjur. Havandeskapsförgiftning är nämligen en sjukdom som drabbar alla organ hos den gravida kvinnan, inte minst hennes njurar (se nedan).

Dessa experiment har visat oväntat positiva resultat när man analyserat njurvävnaden. I båda fallen har man sett att A1M tycks ha skyddande och läkande egenskaper. Nu pågår utökade studier för att säkerställa A1Ms behandlingseffekter och ta reda på i vilka njursjukdomar de kan tillämpas. Dessa genomförs dels i Lund men även i form av ett samarbete med den framstående tyska forskaren professor Faikah Güler som är verksam vid Hannover Medical School samt dess avknoppade forskningsorganisation Phenos Gmbh.

Bakgrund
Njurarna är inte bara kroppens reningsverk, utan utgör även styrcentral för den livsviktiga blodtrycksregleringen och därmed även salt- och vätskebalansen i kroppen. Det innebär att en nedsättning av njurfunktionen påverkar i stort sett alla kroppsfunktioner.

Akuta skador på njurarnas vävnad och funktion kan bland annat uppstå vid förgiftningar och infektioner samt i samband med stora blödningar eller syrebrist. Exempel på mer kroniskt betingade orsaker till skador och nedsatt funktion är diabetes, högt blodtryck samt glomerulonefrit – ett inflammatoriskt tillstånd där njurens filterenheter, s.k. glomeruli, skadas. I samtliga dessa fall är oxidativ stress en viktig bidragande orsak till skadorna. Om skadorna är stora uppstår kronisk njursvikt som kräver dialysbehandling eller transplantation.

I samband med en graviditet måste njurarna anpassa sig till en ändrad hormonprofil, en ökad ämnesomsättning i kroppen och större blodvolym. Därför kan sjukdomar som påverkar njurarna, till exempel diabetes och SLE, även orsaka graviditetskomplikationer. Det finns också ett tydligt samband mellan njursjukdom – även lindrig sådan – och havandeskapsförgiftning.

© Copyright - A1M