Penser Access: Planerar kliniska studier under Q4 2018

Som väntat uppgick intäkterna till SEKm 0 (0) under kvartalet. Rörelsekostnaderna uppgick till SEKm 14,8 (18,4) och var i linje med vår förväntan. Minskningen jämfört med fjolåret var primärt driven av något lägre R&D-aktivitet. Vi räknade tidigare med att bolaget kunde skicka in den kompletterande ansökan till Läkemedelsverket innan sommaren. Bytet av tillverkningspartner medför en ytterligare försening men bolaget bibehåller tidsplanen för studien. Vi ser en hög kurspotential i aktien men till en hög risk.

Läs hela analysen genom att klicka härA1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se