Syre är en förutsättning för allt liv, men det finns tillfällen då kroppen startar en omvandling av syre till substanser som orsakar ett ”kemiskt slitage” vilket kan leda till mycket allvarliga organ- och vävnadsskador. Processen kallas oxidativ stress och uppstår bland annat i samband med större kirurgiska ingrepp, cellgiftsbehandling, transplantationer och blodförgiftning.

En fruktad konsekvens av oxidativ stress är akut njurskada – ett tillstånd leder till snabbt försämrad njurfunktion, vilket får konsekvenser för i stort sett alla kroppsfunktioner. Utan fungerande njurar krävs livsuppehållande dialysbehandling.

Akuta njurskador drabbar årligen över 13 miljoner människor. Dödligheten är hög och de som överlever riskerar att utveckla en kronisk nedsatt njurfunktion, med allt vad detta innebär i form av ökad sjuklighet och minskad livskvalitet.

Det saknas i dag läkemedel som angriper orsakerna till akuta njurskador, ett område med betydande medicinsk och därmed kommersiell potential.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se