Omfattande prekliniska studier har visat att den aktiva substansen i ROSgard™ har starkt skyddande effekt av både njurar och placenta i djurmodeller för havandeskapsförgiftning (preeklampsi), ett potentiellt livsfarligt tillstånd som drabbar omkring tio miljoner gravida kvinnor varje år och som i dag saknar botande behandling.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se