• Regulatorisk
Läs som PDF

A1M Pharmas styrelse har beslutat att senarelägga bolagets bokslutskommuniké för 2018 till den 20 mars 2019. Tidigare kommunicerad dag för bokslutskommunikén är den 22 februari 2019. Bakgrunden till senareläggningen är den pågående nyemissionsprocessen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ermén, styrelseordförande
Telefon: 046-286 50 30
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Om A1M Pharma
A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats motverka akuta njurskador genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se