A1M Pharma AB (publ) bildades 2008 av forskare verksamma vid Lunds universitet. Vår läkemedelskandidat ROSgard™ är baserad på A1M, alfa 1 mikroglobulin, ett kroppseget protein som har stor betydelse för kroppens försvar mot oxidativ stress. Huvudfokus ligger för närvarande på behandling av havandeskapsförgiftning (preeklampsi) och akuta njurskador.

A1M Pharma har varit börsnoterat sedan 2013 och är listat på Nasdaq First North.

Viktiga milstolpar

A1M Pharma har:

  • framgångsrikt tagit fram en rekombinant version av A1M – en första s.k. utvecklingsbatch – för att närmare utvärdera de potentiella behandlingseffekterna
  • utvecklat en kommersiellt tillämpbar tillverkningsprocess som skalats upp från laboratorieskala
  • genomfört omfattande prekliniska studier där lovande resultat har uppnåtts i ett flertal djurmodeller för havandeskapsförgiftning och njurskada
  • genomfört kompletterande studier i en mänsklig placentavävnadsmodell
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se
Medlem av Preeclampsia Foundation
Legal disclaimer | © Copyright - A1M