Tobias Agervald
Tobias Agervald
VD

VD sedan januari 2019.
Anställd sedan december 2018.
Född: 1976
Utbildning och erfarenhet: Tobias Agervald är docent och specialistläkare inom invärtesmedicin och njurmedicinska sjukdomar med omfattande erfarenhet inom global forskning och läkemedelsutveckling i både tidig och sen fas. Tidigare positioner innefattar bland annat en tjänst som Senior Medical Director vid Astellas Pharma Global Clinical Development. Tidigare erfarenheter innefattar bland annat analys av läkemedelsutvecklingsprojekt och mål för behandling, samt design och genomförande av kliniska studier via rådgivande styrgrupper (advisory boards) i egenskap av global key opinion leader.
Övriga uppdrag: Tobias Agervald har varit expertkonsult, föreläsare och/eller suttit som medlem i styrgrupper för stora läkemedelsbolag på bland annat AbbVie, Sanofi Aventis, Genzyme, Shire, Amgen, SOBI och Astellas.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Senior Medical Director på Astellas Pharma.
Innehav: 0 aktier.
Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
 
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se