A1M Pharmas vetenskapliga råd har lång erfarenhet och unika kunskaper inom havandeskapsförgiftning, oxidativ stress, njurskador och läkemedelsutveckling. Gruppen stödjer A1M:s FoU-arbete och deltar i den långsiktiga strategiutvecklingen kring medicinska tillämpningar.


Michael Brownstein
Scientific Consultant

Michael Brownstein är s.k. Scientist Emeritus vid National Institutes of Health i Bethesda, Maryland, USA. Numera arbetar han framför allt som konsult och har deltagit i bildandet av en rad framgångsrika bioteknikföretag. Under sin akademikerkarriär var han aktiv forskare inom bl.a. neurobiologi, farmakologi och genetik.Gunvor Ekman-Ordeberg
Professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Institutet

Gunvor Ekman-Ordeberg är forskare vid KI och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hennes forskning är bland annat inriktad på bindvävens remodellering i livmodern och livmoderhalsen under graviditet och förlossning. Två företag har bildats vid KI som ett resultat av hennes forskning.Tony Kettle
Professor i patologi vid University of Otago Christchurch, Nya Zeeland

Anthony James Kettle är forskningsprofessor vid Institutionen för patologi vid University of Otago Christchurch. Under cirka tjugo år har han studerat enzymet myeloperoxidas och den roll detta spelar i immunförsvaret och vid inflammatorisk vävnadsskada.Christopher Redman
Professor emeritus i obstetric medicine vid Nuffield Department of Obstetrics & Gynaecology vid University of Oxford

Christopher Redman har i fyra decennier varit verksam inom området preeklampsi och har lagt grunderna för förståelsen kring uppkomst, diagnos, prevention och behandling av preeklampsi. Av många betraktad som en av de främsta preeklampsiforskarna i världen.Henning Schneider
Professor emeritus i obstetrik och gynekologi vid Berns Universitet

Henning Schneider följer upp sin långa karriär som forskande kliniker vid kvinnosjukhuset i Bern genom att samarbeta med ett nätverk av forskningsgrupper i Europa och USA – alla med fokus på moderkakans biologi. En av Schneiders experimentella modeller bygger på ex vivo-perfusion för att studera moderkakans funktion vid exempelvis havandeskapsförgiftning.József Balla
Professor i Medicin, University of Debrecen, Ungern.

József Balla är chef för verksamheten för njurmedicin och hemodialys vid Debrecens universitet, Ungern. Han har medverkat i ett antal akademiska samarbeten, varit ansvarig forskare för kliniska studier och är medlem i den ungerska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga råd. Ballas forskning har bland annat varit inriktad på oxidativ stress och de skadliga verkningarna av hem.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se