A1M, alfa-1-mikroglobulin, har som uppgift att hålla kroppen ren från giftiga ämnen. En grupp sådana ämnen kallas ROS och är biprodukter av kroppens reaktioner med luftens syre. A1M Pharma är först med att framställa ett läkemedel av A1M – det kommer att heta ROSgard™.

A1M, alfa-1-mikroglobulin
A1M, alfa-1-mikroglobulin med två inbundna hem-molekyler

A1M skyddar kroppen mot oxidativ stress

Vad är oxidativ stress?
Bilar rostar och äpplen blir bruna efter att de har legat framme ett tag, vilket beror på att de reagerar med syre. Även människokroppens vävnader, celler och molekyler utsätts för ett liknande ”kemiskt slitage”, s.k. oxidativ stress. En del av kroppens försvar mot oxidativ stress består av antioxidanter som vi kan hitta i maten vi äter, t.ex. vitaminer. De viktigaste antioxidanterna som skyddar oss mot oxidativ stress tillverkas dock av kroppen själv, en av dessa är proteinet A1M.

Så skyddar A1M vår kropp
A1M är ett naturligt, kroppseget protein som finns i alla ryggradsdjur. A1M har många olika funktioner och har visat sig spela en unik roll i kroppens försvar mot oxidativ stress och giftiga ämnen som orsakar inflammation och skador på vävnader. Så här fungerar A1M:
  • A1M fångar in de skadliga ämnen som bildas i kroppen av luftens syre. De kallas ROS och därför har A1M Pharma givit namnet ROSgard till A1M när det används som läkemedel.
  • A1M fångar också in ett annat skadligt ämne, hem, som bildas när vävnader och celler går sönder.
  • A1M reparerar vävnadsmolekyler som skadads av oxidativ stress, vilket innebär att vävnaden läks.
  • A1M skyddar mitokondrierna – cellernas inbyggda kraftverk.

När kroppen upptäcker skador som är orsakade av oxidativ stress snabbas produktionen av A1M på. A1M bildas i levern och påbörjar sedan sin renande resa genom kroppen via blodet, det transporteras snabbt ut till alla vävnader. Därifrån förs det via blodet och lymfan till njurarna och bryts ner. Kroppens alla organ sköljs hela tiden med nytt A1M och omsättningshastigheten är bara några minuter.

A1M - städar, skyddar, reparerar
A1M - städar, skyddar, reparerar

A1M motverkar skadligt fritt hemoglobin

Hemoglobin, ofta förkortat Hb, är ett protein som transporterar syre till våra vävnader och organ. Hemoglobinet består av fyra s.k. hem-grupper – som alla innehåller järn – och fyra proteinenheter. Nedan ser du en hemoglobinmolekyl, hem-grupperna är grönfärgade.

oxidativ stress
Hemoglobinmolekyl. Hem-grupperna är markerade i grönt. (Bild från Wikipedia)

Normalt sett är hemoglobinet säkert paketerat inuti de röda blodkropparna. Men vid t.ex. blödningar och vissa sjukdomar – däribland havandeskapsförgiftning – är det fritt förekommande i kroppen. Och när det fria hemoglobinet binder till syre bildas till slut fritt järn, hem och andra giftiga nedbrytningsprodukter som orsakar oxidativ stress och därmed skador på kärl och njurar. A1M Pharma har visat att A1M är ett av kroppens viktigaste skydd mot de skadliga effekterna av fritt hemoglobin.

Biokemin bakom A1M:s funktioner

Enkelt uttryckt handlar biokemi om de kemiska processerna hos levande organismer. Man kan sammanfatta biokemin bakom A1M enligt följande:

1. A1M desarmerar och reparerar genom elektronutbyte
A1M desarmerar giftiga ämnen (oxidanter) och fria radikaler genom att tillföra dem elektroner som de annars skulle stjäla från kroppens celler, vävnader och molekyler. Det innebär samtdigt att A1M kan reparera molekyler som har förstörts genom oxidation genom att tillföra elektroner till dessa.

2. Infångning av giftiga ämnen (radikaler)
A1M reagerar med små radikaler så att dessa fångas in i A1M-molekylen. En stor grupp sådana radikaler kallas ROS, vilket är en engelsk förkortning av begreppet ”reaktiva syreföreningar”. Radikalerna, som i fri form annars orsakar oxidativ stress, blir på så vis desarmerade, eller avgiftade. Exempel på sådana molekyler som kan fångas upp av A1M är den starkt oxidativa järninnehållande hem-molekylen som finns i stora mängder i blodet. Ett annat exempel är kynurenin, en giftig nedbrytningsprodukt av aminosyran tryptofan.

3. Kroppen ökar A1M-produktionen (ökad genexpression)
När våra celler och vävnader utsätts för oxidativ stress från hemoglobin, hem och fria radikaler ökas produktionen av A1M. Något som påvisats i lever- och blodceller, i hud och moderkakor vid havandeskapsförgiftning. Experimentella data pekar på att kroppens organ sannolikt får ett dubbelt skydd – dels från cirkulerande A1M-molekyler som skapas i levern, dels från lokalt producerade A1M-molekyler.

A1M its in your blood

A1M, en livsviktig del av blodet

Ladda ner vår pdf och lär dig mer om alla beståndsdelar i vårt blod, varav A1M är en. Trots sina endast 2,8 nanometer tar proteinet sig an den stora uppgiften att hålla kroppen ren från giftiga ämnen och reparera cellskador.
Läs mer: Wikipedia om A1M.

Vetenskaplig sammanfattning om A1M Pharmas forskning:
Preeclampsia: Free hemoglobin and oxidative stress – A1M as a potential treatment. A backgrounder from A1M Pharma AB

Åkerström & Gram:
A1M, an extravascular tissue cleaning and housekeeping protein (Free Radical Biology and Medicine 2014)
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se