A1M Pharma utvecklar en rekombinant A1M molekyl som kan användas som ett läkemedel. Rekombinant betyder att läkemedlet framställs genom att man modifierar DNA i en organism så att den börjar producera ett visst ämne, till exempel ett läkemedel. Ett exempel på detta är när man lyckades få E.coli bakterier att producera insulin till diabetespatienter. Under de senare decennierna har flera läkemedel framställts genom rekombinant DNA teknik. Upptäckten har belönats med ett Nobelpris i kemi.
A1M Pharma AB | Scheelevägen 22 | 223 63 Lund
+46 46 286 50 30 | info@a1m.se