SjukdomarSjukdomar

BehandlingarBehandlingar

Vad är läkemedel?

Läkemedel är något som alla människor någon gång i sitt liv kommer att behöva använda sig av. Läkemedel finns i olika former, till exempel i tablettform eller spruta. Läkemedel används för att behandla olika sjukdomar och hälsotillstånd. Utan läkemedel skulle inte människor överleva då de används för att både förebygga och bota allvarliga likväl som vanliga sjukdomar.

Användning av läkemedel

Läkemedel används för att bota, lindra och förhindra sjukdom. Om du till exempel har ont i huvudet så behöver du kanske ta en Alvedon för att lindra smärtan. Om det finns en bakomliggande sjukdom som gör att du får ont i huvudet så hjälper Alvedon endast till med att lindra smärtan, har du däremot bara en vanlig huvudvärk så botar Alvedonen sjuktillståndet. Det finns både receptfria och receptbelagda läkemedel. De läkemedel som är receptbelagda skriver alltid en läkare ut och du kan sedan hämta ditt läkemedel på apoteket. Om du har fått ett läkemedel på recept måste du alltid följa läkarens rekommendationer när det kommer till hur många tabletter eller hur stor mängd du ska ta. Om du överskrider antalet tabletter eller mängden läkemedel så finns det stor risk att du blir allvarligt sjuk, att överdosera läkemedel kan vara livshotande. När du får läkemedel på recept så är det oftast för att bota en sjukdom eller för att lindra besvär, du brukar oftast inte få läkemedel som förebygger sjukdom på recept. Läkemedel som inte är receptbelagda kan du köpa på apoteket och vissa läkemedel kan du köpa i vanliga butiker. Även läkemedel som inte är på recept är viktigt att inte överdosera då det också kan innebära fara för hälsan. När du köper läkemedel så står det alltid på baksidan av paketet eller p lappen som medföljer hur många tabletter eller hur stor mängd du ska ta. Om du är osäker på hur mycket du ska ta så kan du alltid ringa och rådfråga din läkare eller ringa sjukvårdsupplysningen på 1177.

Hemmakurer

Det finns även något som kallas för hemmakurer eller husmorskurer, detta är medicin som du kan göra själv hemma. Te kan till exempel vara bra om du känner dig frusen och koksaltlösning är bra om du har till exempel ont i halsen. Vanliga husmorskurer är oftast inte farliga att överdoser men du bör ändå hålla dig till lagom mängd.

Hämta ut medicin

Läkemedel hämtas oftast ut på apoteket, vissa läkemedel som inte är receptbelagda går dock att köpa i vanliga butiker. För att hämta ut ditt läkemedel behöver du ha ett giltigt legitimation eller pass och om någon annan ska hämta ut medicin åt dig behöver den personen visa bådas legitimation.

Om du vill läsa mer om läkemedel så kan du titta på läkemedelsverkets hemsida.

Olika läkemedel

Det finns väldigt många olika läkemedel som används till olika saker. Vissa läkemedel används för att bota sjukdomar, medan andra används för att lindra symtom av sjukdomar.

Läkemedel vid psykisk ohälsa

Om du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt så kan de behövas läkemedel mot psykisk ohälsa. Det vanligaste läkemedlet som används vid psykisk ohälsa är antidepressiva. Det finns många olika märken och tillverkare för just antidepressiva och din läkare kommer att skriva ut recept på det läkemedlet som är bäst för dig. Antidepressiva används för att bota depressioner till viss del men du måste själv jobba på att må bättre. Oftast får du prata med en psykolog regelbundet när du tar antidepressiva eftersom psykologsamtal i kombination med antidepressiva kan bota depression. Om du lider av ångest så finns det läkemedel som används som ångestdämpande, vilket inte botar ångesten utan lindrar den.

Läkemedel vid influensa

Om du har influensa, det vill säga feber, hosta, täppthet och heshet så kan du få läkemedel som botar din influensa. Oftast får du antibiotika som är ett läkemedel som används för att bota inflammationer. Antibiotika äter du endast under ett par dagar eller i några få veckor för att bota inflammationen. Du måste alltid prata med din läkare för att få antibiotika utskrivet. Antibiotika är alltså receptbelagt och går inte att köpa i vanliga butiker. Om du har hosta så finns det hostmedicin som du kan få köpa. Hostmedicin finns både på recept och utan recept. Hostmedicin som inte är på recept kan du köpa i vanliga butiker, det finns även hostmedicin att få på recept om du har en väldigt irriterande hosta. Alvedon är något som används väldigt mycket i influensatider, de används inte för att bota influensan utan Alvedon används för att lindra besvären. Om du har feber, ont i huvudet eller har smärta i kroppen så fungerar Alvedon utmärkt för att lindra besvären. Alvedon finns att köpa receptfritt på vanliga butiker men du kan även få de receptbelagt av en läkare. När du hämtar ut dina läkemedel så får du prata med en legitimerad apotekare. Legitimerade apotekare är utbildade och vet väldigt mycket om läkemedel så du ska alltid lyssna på även deras rekommendationer. Om du vill läsa mer om olika läkemedel så kan du titta på läkemedelverkets hemsida.

Biverkningar av läkemedel

Läkemedel är som sagt något som är riktigt viktigt för att vi människor ska kunna överleva och leva ett så normalt liv som möjligt. Men det finns alltid biverkningar vid användning av läkemedel, dock så är det inte alltid du får biverkningar av läkemedel men de allra flesta har biverkningar som du kan få. Biverkningar betyder att din kropp reagerar på läkemedlet, vanligtvis får du ont i huvudet eller blir trött. Även fast de flesta biverkningarna är lindriga och går över av sig själv efter ett tag så finns det även biverkningar som är livshotande. Om du känner påverkan på hjärtat eller om du får några andra allvarliga symtom av ett läkemedel så måste du kontakta vården direkt. Om din vårdcentral eller jourmottagningen inte är öppen så måste du söka vård på akuten. Om du bara får lite ont i huvudet så kan du ta en Alvedon och vänta tills huvudvärken försvinner. Biverkningar brukar endast hålla i sig första veckan som du tar läkemedlet men om biverkningarna håller i sig i en längre tid så ska du kontakta läkaren som skrivit ut medicinen åt dig. När du kontaktar din läkare så får du berätta vilka biverkningar du har av medicinen sedan kommer du antingen få byta läkemedel eller avsluta medicineringen. När du får biverkningar av läkemedel, speciellt om det är ovanliga eller allvarliga biverkningar, så ska du rapportera dessa biverkningar till läkemedelsverket. Tänk på att det är vanligt att få biverkningar av läkemedel men om de är allvarliga biverkningar så behöver du söka vård direkt. Du kan läsa mer om biverkningar av läkemedel på läkemedelsbokens hemsida, där hittar du massa information om just biverkningar.

Typer av sjukdomar

Sjukdomar är något som alla människor någon gång kommer att drabbas av. Här kommer vi att gå igenom några sjukdomar som du kan få där du behöver behandling av läkemedel.

 • Cancer

Cancer är en sjukdom som vissa människor tyvärr drabbas av. Cancer kan botas med rätt behandling men i vissa fall får det en dödlig utväg. Vid cancer har dina celler delats och bildat en cancercell, detta kallas för tumör.

 • Influensa

Influensa har eller kommer alla människor någon gång att få. Vid influensa får du oftast feber, ont i halsen och blir täppt. Influensa är ingen livshotande sjukdom men i väldigt få fall kan det få en dödlig utväg, då har de oftast utvecklas till lunginflammation. Influensa behandlas oftast med antibiotika.

 • Diabetes

Diabetes är en sjukdom där du har för mycket socker i blodet. Diabetes behandlas oftast med sprutor med läkemedel som du tar själv varje dag.

 • Hjärtfel

Vid hjärtfel finns det stor risk för att få hjärtinfarkt. Hjärtinfarkt är ett livshotande tillstånd där du behöver vård direkt. Hjärtfel lindras oftast med operation och läkemedel.

Om du vill läsa mera om olika sjukdomar så kan du titta på 1177s hemsida.

Symtom

Nu har vi gått igenom några olika sjukdomar och tillstånd som du kan drabbas av. Nu ska vi gå igenom symtomen vid dessa sjukdomar och tillstånd.

 • Symtom vid Cancer

Cancer är ett samlingsnamn för många olika sjukdomar. Men vid till exempel livmodercancer så kan du få plötsliga blödningar som inte är mens. Vid hjärncancer kan du få ont i huvudet. Vid långvariga symtom som kan vara cancer behöver du söka vård vid din vårdcentral.

 • Symtom vid influensa

De vanligaste symtomen vid influensa är feber, halsont och rinnande näsa. Om dina symtom varar längre än en vecka så kan du söka vård och få en behandling.

 • Symtom vid diabetes

Ett vanligt symtom vid diabetes är att du blir väldigt törstig ofta. Om du lider av fetma finns det stor risk för diabetes.

 • Symtom vid hjärtfel

När du har problem med hjärtat så brukar du oftast få ont i bröstkorgen eller känna ett obehag i bröstkorgen. Smärtan eller obehaget kan även stråla ut i armarna och upp i ansiktet.

Om du vill läsa mera om symtom på sjukdomar så kan du titta på 1177s hemsida, där hittar du allt du behöver veta om sjukdomar och behandlingar.

Behandling av sjukdomar

När du är sjuk så kan du behöva få behandling för att bli bättre. Nu kommer vi att gå igenom några behandlingar som finns att få vid olika sjukdomar.

Behandling av psykisk ohälsa

Om du mår psykiskt dåligt så är det viktigt att du får den hjälp som du behöver. Du kan söka vård via din vårdcentral eller ta kontakt med vuxenpsykiatrin för att få prata med en psykolog eller kurator. När du mår psykiskt dåligt kan det vara bra att ha någon att prata med, vid behandling av psykisk ohälsa får du oftast prata med en psykolog. Om du mår så pass dåligt att samtalsterapi inte räcker för att behandla dina besvär kan du få läkemedel utskrivet av din läkare. Oftast får du ett läkemedel som kallas för antidepressiva, antidepressiva i kombination med samtalsterapi kan bota psykisk ohälsa.

Behandling av cancer

Behandlingen av cancer tar väldigt lång tid och kan vara påfrestande för många, därför är det bra att ha någon i din närhet som kan stötta dig. När du har cancer behandlas du ofta med strålbehandling och cellgifter eller något av de. Cellgifter ges som dropp och kan ta ett par timmar att få vid varje behandlingstillfälle.

Behandling av hjärtfel

Om du har problem med ditt hjärta så blir du oftast opererad beroende på hur allvarligt felet är. Du kan också få läkemedel som lindrar dina besvär eller förhindrar risken att få hjärtinfarkt.

Om du vill läsa mer om behandlingar av olika sjukdomar så kan du titta på vårdgivarguidens hemsida.

Efter behandlingen

Efter du har fått behandling av läkemedel så kan det ta några dagar innan du känner effekt beroende på vad du har blivit behandlad mot.

 • Cancer

Om du har blivit behandlad för cancer så kan du känna dig svag efteråt, detta på grund av att kroppen har fått utstå mycket under behandlingen. Efter behandlingen av cancer så tar det fem år innan du blir friskförklarad, detta på grund av att cancern kan komma tillbaka.

 • Diabetes

Den behandling som du får vid diabetes kan du komma att behöva få resten av livet. Oftast får du sprutor med läkemedel som du ska ta varje dag.

 • Influensa

Vid behandling av influensa så får du oftast antibiotika, ibland blir du frisk innan du har ätit hela dosen och ibland tar det några dagar innan du känner dig fullt frisk. Oftast så blir du dock frisk innan behandlingen är avslutad.

Efter vissa behandlingar kan du behöva få rehabilitering, till exempel om du har svårt att gå efter en operation. Rehabilitering får du oftast från din vårdcentral.

Om du vill läsa mer om hur det är efter en behandling kan du läsa mer på krys hemsida.

Du kan skriva till oss här om du har frågor om läkemedel

a1m.se – Allt du behöver veta om läkemedela1m.se – Allt du behöver veta om läkemedel