Som valmöjlighet till vanliga läkemedel finns även naturläkemedel, men för att få vara ute på marknaden för konsumenter måste de först bli godkända av Läkemedelsverket. När de väl är godkända får de säljas fritt ute i detaljhandeln. Naturläkemedel innehåller naturliga beståndsdelar från växter, djur, mineraler, salter eller bakteriekulturer.

Naturläkemedel med nyttiga bakterier eller omega-3

Det finns en mängd naturläkemedel i detaljhandeln som man kan köpa idag. Är man nyfiken på vilka dessa är, finns det fler exempel på godkända naturläkemedel att läsa om. Ska man ut och resa till länder där man lätt kan få magproblem genom födan, är det klokt att ta med sig naturläkemedel i tablettform eller kapslar. Det handlar om tabletter och kapslar som innehåller nyttiga laktobakterier i form av Lactobacillus reuteri Protectis eller olika bifidobakterier. För en optimal hälsa är det även viktigt med nyttiga fettsyror som innehåller omega-3. Denna typ av fettsyror är essentiella för att kroppen ska kunna reparera celler, men även bra för att bibehålla ett gott immunförsvar. När man köper denna fettsyra, är det smart att leta efter de bästa produkterna med omega 3 för hälsan! Några andra bra fördelar med omega-3 är att denna viktiga fettsyra minskar risken för blodproppar, bidrar till en god funktion av njurarna, samt kan reglera blodtrycket till en jämnare nivå.

Mer kunskap om naturläkemedel

Sjukvården idag har en större kunskap om naturläkemedel inom egenvård, men man ska också vara försiktig som patient och först rådgöra med sin läkare om man vill ta godkända naturläkemedel. Anledningen till att man först måste konsultera sin läkare är om man tar andra mediciner på förskrivning, för att undvika att eventuella läkemedelsinteraktioner uppstår. Då FASS öppnade upp för naturläkemedel redan år 2009, har dessa typer av läkemedel fått en större genomslagskraft på marknaden. Det finns de naturläkemedel som har bevisad god effekt och det handlar om vitaminer och syror som kroppen behöver. Det man vet idag kring viktiga vitaminer är att bland annat D-vitamin skyddar bättre vid luftvägsinfektioner och har varit ett omtvistat ämne kring pandemin av covid-19. Att man får brist av D-vitamin under höst- och vintersäsongen är dock generellt ingen nyhet då vi i de nordiska länderna under denna period får för lite solljus. D-vitamin skyddar immunförsvaret och ser till så att kroppen tillgodogör sig fosfor och kalcium.

Läkemedelsverket anser att naturläkemedel har samma fördelar som vanliga läkemedel och många gånger behöver man inte vända sig till en förskrivare för att få tag på naturläkemedel. Läkemedelsverket menar att godkända naturläkemedel har haft en lång tid på sig att anpassa sig till både studier och detaljhandel under strikt kontroll. Så länge man har kontroll över vilka eventuella andra mediciner man tar, samt inte överdoserar sina naturläkemedel, kan man främja en god hälsa och egenvård vid behov.