Att befinna sig i en miljö med mögel, dålig lukt, fukt eller farliga ämnen kan vissa se lätt på. Många vet inte ens om att inomhusmiljön är dålig. Om man drabbas av en sjukdom på grund av den dåliga inomhusmiljön kan det ibland finnas bra behandling, men det är inte alltid så är fallet. Men vilka sjukdomar kan man drabbas av och vilken typ av läkemedel kan vara aktuella?

Sjukdomar orsakade av radon och hur man behandlar dem

Radon är en gas som finns på väldigt många platser i Sverige. Radonet kan finnas både i vatten och i luften. Radonet kan i längden orsaka allvarliga skador och sjukdomar. Ofta påverkas lungorna, och det är inte ovanligt att personer som utsatts för radon får lungcancer. Genom https://radea.se/ kan man begära en radontestning av bostäder samt arbetsplatser. Då får man veta om radon finns samt i vilka halter.

Har man väl drabbats av lungcancer kan behandlingen se lite olika ut. Vissa får läkemedel som cellgifter. Andra behöver opereras. Det kan också gå att stråla bort cancern. Om man har en allt för långt gången sjukdom kan det också vara palliativ vård som gäller för att minska lidandet.

Astmabehandling

Att vistas i en miljö med dålig luft, eller skadlig sådan kan också leda till att man på längre sikt drabbas av astma. Det är en lungsjukdom som kan komma vid ansträngning eller som överlag gör det svårt att andas. Sjukdomen går att behandla, men man kan inte få bort den helt utan det handlar om att lindra symtomen. Ofta får man medicin i inhalationsform. Den kan tas vid behov, alternativt en till flera gånger dagligen. Medicineringen kan se lite olika ut men i de flesta fall rör det sig om någon typ av kortison.

Att gå med astma obehandlad kan leda till vidareutveckling av sjukdomen och man kan då få till exempel KOL, vilket kräver en starkare behandling och ofta också tillskott av syrgas.

Allergier av dåligt inomhusklimat

Dåligt inomhusklimat kan också orsaka allergier. Man kan till exempel bli överkänslig mot damm, kvalster eller de ämnen man utsätts för i luften. Det kan vara parfym, mögel, päls eller någon kemikalie. Man blir inte fri från en allergi men man kan ta medicin för att minska symtomen. Många blir dock mycket trötta av medicineringen, vilket är en nackdel. Allergi i form av rinnande ögon eller nästäppa kan också behandlas lokalt med nässpray eller ögondroppar. Det är inte ovanligt att man får prova sig fram. Men det bästa är att helt enkelt ha koll på klimatet så man minskar risken att drabbas.