Läkemedel är som sagt något som är riktigt viktigt för att vi människor ska kunna överleva och leva ett så normalt liv som möjligt. Men det finns alltid biverkningar vid användning av läkemedel, dock så är det inte alltid du får biverkningar av läkemedel men de allra flesta har biverkningar som du kan få. Biverkningar betyder att din kropp reagerar på läkemedlet, vanligtvis får du ont i huvudet eller blir trött. Även fast de flesta biverkningarna är lindriga och går över av sig själv efter ett tag så finns det även biverkningar som är livshotande. Om du känner påverkan på hjärtat eller om du får några andra allvarliga symtom av ett läkemedel så måste du kontakta vården direkt. Om din vårdcentral eller jourmottagningen inte är öppen så måste du söka vård på akuten. Om du bara får lite ont i huvudet så kan du ta en Alvedon och vänta tills huvudvärken försvinner. Biverkningar brukar endast hålla i sig första veckan som du tar läkemedlet men om biverkningarna håller i sig i en längre tid så ska du kontakta läkaren som skrivit ut medicinen åt dig. När du kontaktar din läkare så får du berätta vilka biverkningar du har av medicinen sedan kommer du antingen få byta läkemedel eller avsluta medicineringen. När du får biverkningar av läkemedel, speciellt om det är ovanliga eller allvarliga biverkningar, så ska du rapportera dessa biverkningar till läkemedelsverket. Tänk på att det är vanligt att få biverkningar av läkemedel men om de är allvarliga biverkningar så behöver du söka vård direkt. Du kan läsa mer om biverkningar av läkemedel på läkemedelsbokens hemsida, där hittar du massa information om just biverkningar.