Läkemedel

Typer av sjukdomar

Sjukdomar är något som alla människor någon gång kommer att drabbas av. Här kommer vi att gå igenom några sjukdomar som du kan få där du behöver behan

Sjukdomar

Behandling av sjukdomar

När du är sjuk så kan du behöva få behandling för att bli bättre. Nu kommer vi att gå igenom några behandlingar som finns att få vid olika sjukdomar.

Läkemedel

Olika läkemedel

Det finns väldigt många olika läkemedel som används till olika saker. Vissa läkemedel används för att bota sjukdomar, medan andra används för att lind

Sjukdomar

Efter behandlingen

Efter du har fått behandling av läkemedel så kan det ta några dagar innan du känner effekt beroende på vad du har blivit behandlad mot.

Cancer

Om du

Läkemedel

Symtom

Nu har vi gått igenom några olika sjukdomar och tillstånd som du kan drabbas av. Nu ska vi gå igenom symtomen vid dessa sjukdomar och tillstånd.

Symt

Läkemedel

Vad är läkemedel?

Läkemedel är något som alla människor någon gång i sitt liv kommer att behöva använda sig av. Läkemedel finns i olika former, till exempel i tablettfo

Läkemedel

Biverkningar av läkemedel

Läkemedel är som sagt något som är riktigt viktigt för att vi människor ska kunna överleva och leva ett så normalt liv som möjligt. Men det finns allt