När du är sjuk så kan du behöva få behandling för att bli bättre. Nu kommer vi att gå igenom några behandlingar som finns att få vid olika sjukdomar.

Behandling av psykisk ohälsa

Om du mår psykiskt dåligt så är det viktigt att du får den hjälp som du behöver. Du kan söka vård via din vårdcentral eller ta kontakt med vuxenpsykiatrin för att få prata med en psykolog eller kurator. När du mår psykiskt dåligt kan det vara bra att ha någon att prata med, vid behandling av psykisk ohälsa får du oftast prata med en psykolog. Om du mår så pass dåligt att samtalsterapi inte räcker för att behandla dina besvär kan du få läkemedel utskrivet av din läkare. Oftast får du ett läkemedel som kallas för antidepressiva, antidepressiva i kombination med samtalsterapi kan bota psykisk ohälsa.

Behandling av cancer

Behandlingen av cancer tar väldigt lång tid och kan vara påfrestande för många, därför är det bra att ha någon i din närhet som kan stötta dig. När du har cancer behandlas du ofta med strålbehandling och cellgifter eller något av de. Cellgifter ges som dropp och kan ta ett par timmar att få vid varje behandlingstillfälle.

Behandling av hjärtfel

Om du har problem med ditt hjärta så blir du oftast opererad beroende på hur allvarligt felet är. Du kan också få läkemedel som lindrar dina besvär eller förhindrar risken att få hjärtinfarkt.

Om du vill läsa mer om behandlingar av olika sjukdomar så kan du titta på vårdgivarguidens hemsida.